FANDOM


Sunagakure

Сунагакуре

Сунагакуре (砂隠れの里, литературно преведено Селото Скриено Во Песок) е скреното село на Земјата на Ветерот. Како едно од петте големи Нинџа села, Сунагакуре има Каге како негов лидер, наречен Казекаге. Нинџите од селото се специјалисти во Техники на Ослободување Ветер(Wind Release) и Техники со Кукли(Puppet Technique). Шинобите од Сунагакуре веруваат дека успехот на мисијата зависи од напорот на нинџите кои тие го даваат за да ја завршат.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Низ мрежата на Викија

Случајно вики